LCK sykkelpark på Sørlihavna

Postet av Lørenskog Cykleklubb den 13. Jun 2016

Flere har nok fått med seg at det er planer om en sykkelpark på Sørlihavna.

Vi kan bekrefte at det arbeides med saken, og at vi nærmer oss.

  • Det er satt sammen et utvalg som jobber med planene for klubben
  • Det er innvilget 200.000,- fra Sparebank 1 stiftelsen til prosjektet
  • Kommunen er veldig positive og behjelpelige, og en avtale nærmer seg i forhold til arealet
  • Kommunen bidrar i forhold til søknad om tippemidler
  • Årsmøtet har vedtatt å bruke oppsparte midler til gjennomføring av prosjektet
  • Vi er i dialog med en landskapsarkitekt, som bidrar med skisser av området
  • Vi er i dialog med grave entreprenør i forhold til opparbeidelse av arealet


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.