Utdeling av utmerkelser på medlemsmøtet 4. november på Losby Gods

Postet av Lørenskog Cykleklubb den 26. Nov 2021

På medlemsmøtet 4. november på Losby Gods, ble følgende utmerkelser delt ut.

Æresmedlemskap

3 medlemmer ble høytidelig kalt fram og fikk overrakt klubbens diplom i glass og ramme. Dette er personer som gjennom flere år har utmerket seg med særlig fremragende sportslige og administrative prestasjoner.

Erik Liland var primus drivkraft og rittleder av Østmarkrittet som klubben startet og som var en suksess. Han er også en av ressursene til Barnas Østmarkritt. I flere år har han sittet i styret som styreleder og som styremedlem.

Mona Elisabeth Lindholm har vært en drivkraft for damene i klubben på sti og fatbike. Hun er og har i flere år vært hovedpersonen for arrangement av Barnas Østmarkritt, og har sittet i styret i flere år.

Espen Enger var i mange år en stor ressurs for klubben på mange områder, som sportslig leder for barn/ungdom og voksengruppa, rittleder, og en drivkraft for elitesatsing i klubben. Han startet også triathlon-gruppa. 


Hedersmerket

3 medlemmer ble ropt opp og fikk utdelt klubbens hedersmerke i sølv.
Dette er personer som har utmerket seg med å ha gjort en solid innsats for klubben.

Benny Schreiner har i flere år sittet i styret som styreleder og som styremedlem. Han har vært sterkt engasjert i sykkelparken på Sørlihavna og bidratt til at denne ble bygd opp. Han er og har i flere år vært trener for barn og ungdom.

Terje Ruud har i flere år sittet i styret. Han har også vært sterkt engasjert i sykkelparken på Sørlihavna og vært med og bygd opp denne parken som er blitt svært populær spesielt for barn og ungdom som trener der. Han har vært barneidrettsansvarlig og trent de minste.

Pål Erik Moen-Hansen har vært en meget sterk bidragsyter til oppbygging av sykkelparken. Han utmerker seg som en positiv og ivrig trener for barn og ungdom, noe som klubben setter stor pris på.

 

Det ble delt ut Bestemannsutmerkelser for dame og for mann av de som har oppnådd sesongens beste sportslig resultater.

Sidsel Nordhagen for damer

Jan Ekern for menn

Innsatsutmerkelser ble også delt ut for en dame og for en mann som har utmerket seg mest med hensyn til treningsiver og aktiv deltakelse.

Sidsel Nordhagen for damer

Steinar Bjerke for mennKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.