Barnas Østmarkritt - begrenset antall plasser

Postet av Lørenskog Cykleklubb den 10. Aug 2021

Minner om at det til helgen er klart for Barnas Østmarkritt, og vi har nå fått restriksjoner på maks 100 deltakere og 200 totalt + arrangører.

Dvs at hver deltaker kun kan ha med seg en ledsager.

Påmelding kan gjøres helt frem til rittstart, men kan gjøres alt nå ved å trykke her!

Det er flotte uttrekkspremier, hvor en sykkel levert av Sykkelopplevelser AS er den gjeveste.
Uttrekkspremiene trekkes på startnummer rett etter rittet.

Arrangementet er gratis for alle barn!


Smittevern

Som arrangør har vi fokus på smittevern, og det blir derfor noe mer begrensninger bla ifbm utvalg i kiosk etc. 

Det er viktig at alle følger kommunale og regionale smittevernregler.
Er du syk, hold deg hjemme!

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak/id2826828/ 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/?term=&h=1


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.