Vedtatte endringer i lokal forskrift om forebygging av koronasmitte og vedtak om anbefaling for breddeidretten

Postet av Benny Schreiner den 15. Okt 2020

Kommunestyret vedtok i kommunestyremøte 14.10.20 endringer i lokalforskrift "Forskrift om forebygging av Koronasmittet - Lørenskog kommune, Viken"

De nasjonale lettelsene i smitteverntiltakene som regjeringen åpnet for 12. oktober innføres ikke i Lørenskog kommune.  

Følgende gjelder for idretten i Lørenskog: 

  • Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer med flere enn 50 deltakere tilstede samtidig når arrangementet er innendørs og det ikke er fast seteplassering. 
    • Er det fast seteplass kan det være 200 tilstede samtidig på innendørs arrangement 
    • Antallsberegningen i forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13 gjelder 
  • Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer utendørs med mer enn 200 deltakere til stede samtidig. 
  • De som er til stede på arrangementer (både innendørs og utendørs) skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand, også når det er fastmonterte seter. 
    • Unntakene opplistet i forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covi-19-forkriften) § 13 gjelder.   

Når det gjelder breddeidretten åpnes det ikke for ordinær trening for personer over 20 år
Dette er kun en vedtatt anbefaling og er ikke regulert i forskriften. 
Kommunestyrets vedtak lød: 

  • Personer over 20 år som utøver idrett i Lørenskog, bør holde minst 1 meters avstand under utøvelse av idrettsaktiviteten, jf. nasjonal veileder som gjaldt fram til 12. oktober 2020  

I linken under finner dere mere informasjon vedrørende smitteverntiltak i Lørenskog.

https://www.lorenskog.kommune.no/siste-nytt/nasjonale-lettelser-i-smitteverntiltak-innfores-ikke-i-lorenskog.115071.aspx

De nasjonale lettelsene i smitteverntiltakene som regjeringen åpnet for 12. oktober innføres ikke i Lørenskog kommune.Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Siste fra Benny Schreiner

Stikurs

Stikurs

17.05.2020