Fellestreninger eller egentrening i påsken...?

Postet av Lørenskog Cykleklubb den 6. Apr 2020

Det er fortsatt stor usikkerhet rundt når det slippes opp for mulighet til å arrangere organiserte treninger etc.

Pdd er det også litt forskjellige tolkninger av reglene / anbefalingene.
Med bakgrunn i NCFs anbefalinger som dere kan lese mer om i teksten under, og da spesielt tredje avsnitt (uthevet og understreket), opprettholder klubben oppfordringen om å terne mest mulig alene.


Tekst hentet fra NCF;

Helsedirektoratet kom 1. april med ny veileder generelt for idretten, som sier at det kan tilrettelegges for og utøves idrettsaktivitet i mindre grupper for inntil fem personer. Her må man holde en avstand på minimum to meter mellom deltakerne. Det er dog en forutsetning for all aktivitet at generelle anbefalinger for forebygging av smitte overholdes. Det er med andre ord ikke adgang til å organisere idrettsaktiviteter hvor det vil være vanskelig å overholde krav om forsvarlig avstand under trening, eller kravet om å hindre spredning av coronaviruset. Dette er begrunnet i smittevernloven.

NCF anmoder alle om å fortsette med mye aktivitet og komme seg ut på sykkelen, men husk at det viktigste for å komme så fort som mulig tilbake til normaltilstand, er bekjempelse av viruset.

Å sykle etter hverandre innebærer en stor fare for dråpesmitte, via svett, snørr og luft (om man nyser eller hoster) fra den som sykler foran til den som sykler bak. Ved en hastighet på 35 km/h så tar det kun 0,2 sek for syklisten bak, å komme til samme sted som den foran befant seg på. 

NCF anbefaler fortsatt på det sterkeste at all trening ute ikke skjer i grupper, kun alene.

Særforbundenes retningslinjer for egen idrett skal gjelde i de tilfeller der restriksjonene er strengere enn de fellesidrettslige anbefalingene fra NIF.

NB! NCFs anbefalinger gjelder inntil videre, og husk at status for lovverk og anbefalinger om covid-19 kan endre seg raskt. Eldre nyhetssaker bør derfor ikke brukes som kilde til lovverk eller helsefaglige anbefalinger.

Vi oppfordrer videre alle til å følge med på NIF sine sider om temaet og  informasjon og konkrete råd om coronaviruset fra Folkehelseinstituttet.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.