Stem på Lørenskog CK i Lokalbidraget

Postet av Lørenskog Cykleklubb den 19. Sep 2018

Gi din stemme på Lokalbidraget

Lokalbidraget er LillestrømBankens gavemidler til lokale lag og foreninger. 3 millioner kroner skal fordeles, og det er kundene sine stemmer som avgjør hvordan det fordeles. Alle stemmer gir penger - så dette er årets enkleste dugnad for de foreningene som er med.

Sparebankånden er sentral i LillestrømBanken - og spesielt tydelig gjennom "Lokalbidraget".
Når LillestrømBanken går med overskudd så er det ingen som henter utbytte av dette - men det går tilbake til lokalmiljøet i stor grad.

Og nettopp dette er essensen i Lokalbidraget, hvor bankens kunder selv velger hvem som får sin del av overskuddet.

Slik fungerer Lokalbidraget
Når LillestrømBanken går med overskudd, så settes det av en gitt sum som vedtas av Generalforsamlingen i banken. Dette foregår på bankens årsmøte i februar når regnskapstallene foreligger og godkjennes.
Denne summen utlyses så som årets Lokalbidrag - der foreninger kan registrere sitt formål.

Alle stemmer har en verdi, og avstemmingen stenges 26. oktober.

Lokalbidraget ligger lett synlig i mobilbanken, så det skal være enkelt for kunder å avgi sin stemme.

Oppfordrer alle til å dele oppfordringen med familie og venner, slik at klubben får inn mest mulig!


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.