LCK Sti

av Dag Storløkken


Stigruppa for voksne består av en liten kjernegjeng på 6 - 9 stk som i hovedsak liker å kjøre sine økter på stier. "Gøy" faktoren står høyt i kurs.
 Det dukker stort sett bestandig innom noen "drop-in" sykkelkollegaer også på våre turer - og vi håper at flere henger med oss etterhvert.

Vi har i dag treninger på mandager og torsdager, samt at vi prøver å få til en tur i løpet av helgen. På mandager møter vi opp på alternativt sted, (hvor blir opplyst om på Spond), og torsdager har vi fast oppmøte på Benterud skole. Er det mange som møter opp, så forsøker vi å dele oss i grupper ut fra ferdighetsnivå. Vi kan også ordne med litt intro. / lavterskel tilbud, til de som måtte ønske det, ved Mona Lindholm -monaelindholm@gmail.com.

Mere info om treningstider etc finner du under treningstilbud.

Stigruppa sykler for øvrig hele året, etter som en del også sykler med fat bike.

Kontakt gjerne klubben om du har spørsmål, eller ønsker å bidra på noen måte.

Gruppen mangler en overordnet ansvarlig, som holder litt tak i gruppen.

Dette medfører ikke mye jobb!Levert av IdrettenOnline