Medlemskontingent / Innmeldingsavgift 2020

Gruppering

Årskontingent*

Innmeldingsavgift inkl. klubbtøy**

Barn 6-12 år

200,-


Ungdom 13-18

650,-***

990,-

Senior ordinær, 19 år og eldre

700,-

1.350,-

Familie i samme husstand

1.400,-


Støttemedlemmer/passive medlemmer

300,-


Æresmedlem

Gratis


Konkurransesyklister aktive (elite), 19 år og eldre

1.000,-*På alle kontigenter tilkommer et fakturagebyr, for tiden på 25,-
Dette gjelder alle fakturaer utstedt av klubben.

**Innmeldingsavgift inkluderer LCK sykkeltrøye og sykkelbukse.
Dersom LCK innkjøpspris endres, vil satsen for innmeldingsavgift kunne bli endret uten varsel.

Konkurransesyklister aktive = de som skal løse helårslisens for å delta i aktive ritt (landeveg eller terreng), der klubben betaler startkontingent iht NCF satser.

Senior ordinær = Turryttere (syklister som skal løse helårslisens eller enkelt lisenser for å delta i turritt (landeveg og/eller terreng) og mosjonister (syklister som utøver sykling som mosjon/trim, herunder også deltakelse i tur-/trimritt). For denne kategori betaler klubben ikke startkontingenter.

Familiemedlemskap:
Dette medlemsskapet kan benyttes dersom det er flere i husstanden som ønsker medlemsskap. Det er ingen begrensing i hvor mange familiemedlemmer som kan meldes inn forutsatt at man har samme bostedsadresse. Alle innmeldte i et familiemedlemsskap har samme rettigheter som et hovedmedlem. Innmeldingsavgift betales for min 1 medlem. Dersom flere enn ett medlem ønsker klubbtøy, må dette bestilles og betales av den enkelte.

***Klubben dekker startavgift i aktive ritt for denne gruppen.
Dette omfatter følgende ritt:

· Kretsmesterskap
· NM
· NC
· Kalas cup
· Oslo Landeveiscup


Levert av IdrettenOnline