Utdeling av utmerkelser på medlemsmøtet 4. november på Losby Gods

Postet av Lørenskog Cykleklubb den 26. Nov 2021

På medlemsmøtet 4. november på Losby Gods, ble følgende utmerkelser delt ut.

Æresmedlemskap

3 medlemmer ble høytidelig kalt fram og fikk overrakt klubbens diplom i glass og ramme. Dette er personer som gjennom flere år har utmerket seg med særlig fremragende sportslige og administrative prestasjoner.

Erik Liland var primus drivkraft og rittleder av Østmarkrittet som klubben startet og som var en suksess. Han er også en av ressursene til Barnas Østmarkritt. I flere år har han sittet i styret som styreleder og som styremedlem.

Mona Elisabeth Lindholm har vært en drivkraft for damene i klubben på sti og fatbike. Hun er og har i flere år vært hovedpersonen for arrangement av Barnas Østmarkritt, og har sittet i styret i flere år.

Espen Enger var i mange år en stor ressurs for klubben på mange områder, som sportslig leder for barn/ungdom og voksengruppa, rittleder, og en drivkraft for elitesatsing i klubben. Han startet også triathlon-gruppa. 


Hedersmerket

3 medlemmer ble ropt opp og fikk utdelt klubbens hedersmerke i sølv.
Dette er personer som har utmerket seg med å ha gjort en solid innsats for klubben.

Benny Schreiner har i flere år sittet i styret som styreleder og som styremedlem. Han har vært sterkt engasjert i sykkelparken på Sørlihavna og bidratt til at denne ble bygd opp. Han er og har i flere år vært trener for barn og ungdom.

Terje Ruud har i flere år sittet i styret. Han har også vært sterkt engasjert i sykkelparken på Sørlihavna og vært med og bygd opp denne parken som er blitt svært populær spesielt for barn og ungdom som trener der. Han har vært barneidrettsansvarlig og trent de minste.

Pål Erik Moen-Hansen har vært en meget sterk bidragsyter til oppbygging av sykkelparken. Han utmerker seg som en positiv og ivrig trener for barn og ungdom, noe som klubben setter stor pris på.

 

Det ble delt ut Bestemannsutmerkelser for dame og for mann av de som har oppnådd sesongens beste sportslig resultater.

Sidsel Nordhagen for damer

Jan Ekern for menn

Innsatsutmerkelser ble også delt ut for en dame og for en mann som har utmerket seg mest med hensyn til treningsiver og aktiv deltakelse.

Sidsel Nordhagen for damer

Steinar Bjerke for menn
Spinning 2021/2022 sesongen starter snart opp

Postet av Lørenskog Cykleklubb den 11. Okt 2021

Torsdag 14. oktober starter spinningen opp igjen.

I år er vi så heldige å ha fått Ronnie Hallén som instruktør.
Da kan vi være trygge på at det blir gode timer utover vinteren.

Timen går fra 19.30 - 20.30LCK Klubbmesterskap 2021

Postet av Lørenskog Cykleklubb den 4. Okt 2021

Årets klubbmesterskap gjennomføres lørdag 16. oktober.

Program for dagen:

Tidspunkt

Sted

Aktivitet

10:00

Rulleskianlegget i Marikollen

Start KM landevei (se beskrivelse neste side)

14:00

LCK Sykkelpark, Sørlihavna

KM terreng barn og ungdom, flere klasser. LCK Sykkelpark, Sørlihavna (se beskrivelse neste side)

14:00 og utover

LCK Sykkelpark, Sørlihavna

Grillene tennes, gratis pølser og brus

15:00

LCK Sykkelpark, Sørlihavna

KM terreng voksne (se beskrivelse neste side)

Ca. 15:30

LCK Sykkelpark, Sørlihavna

Premieutdeling barn og ungdom

Fra 18:00

Sørlikroa

Voksne som har lyst kan samles på Sørlikroa. Her vil det serveres gratispizza, men drikke må man stå for selv. Premieutdeling

Vi trekker ut fine premier!

Alle barn som sykler ritt, får medalje!

Bilde

Er ikke værgudene med oss denne dagen så har vi partytelt. Ta gjerne med egen mat hvis dere ønsker noe annet enn pølser – mulighet for grilling!

 

Gjennomføring av rittene

Landevei:
Rundbane i marikollen, den som kjører flest runder på 1 time er vinneren

 

Terreng barn og ungdom:
Vi deler inn i klasser alle får premie, det utropes ikke klubbmester for klassene under 12 år.

De aller minste starter først og får egen kortere løype.

 

Terreng voksne:
Starter ca 14.45 og sykler 4 runder i den komponerte rundbanen.
For de som var med i 2020 så blir den lik.
 

Påmelding gjøres på SpondKandidater til utmerkelser?

Postet av Lørenskog Cykleklubb den 2. Sep 2021

LCK sine Statutter for utmerkelser ble oppdatert og vedtatt på årsmøtet 2020 (se vedlagte Statutter).

Styret ønsker forslag til kandidater blant våre medlemmer som fortjener utmerkelsene:

A, for fremragende sportslige og administrative prestasjoner
B, for godt administrativt arbeid
For begge gjelder prestasjoner fra og med år 2006 (utmerkelsene har ikke vært utdelt siden 2005).

Forslag skal begrunnes og sendes Styret til post@lck.no.
Frist for forslag 30.09.21. Styret vil dele ut utmerkelsene til aktuell person(er) på medlemsmøtet i høst.

Styret vil komme tilbake på utmerkelsene C, Bestemannsutmerkelse, og D, Innsatsutmerkelse.

Statutter_2020.pdfBilder fra Barnas Østmarkritt 2021

Postet av Lørenskog Cykleklubb den 26. Aug 2021

Bilder fra årets ritt finner dere ved å følge denne linken: https://photos.app.goo.gl/Sbe1DyF1uAGHNfsT8Løypekart BØR

Postet av Lørenskog Cykleklubb den 10. Aug 2021Barnas Østmarkritt - begrenset antall plasser

Postet av Lørenskog Cykleklubb den 10. Aug 2021

Minner om at det til helgen er klart for Barnas Østmarkritt, og vi har nå fått restriksjoner på maks 100 deltakere og 200 totalt + arrangører.

Dvs at hver deltaker kun kan ha med seg en ledsager.

Påmelding kan gjøres helt frem til rittstart, men kan gjøres alt nå ved å trykke her!

Det er flotte uttrekkspremier, hvor en sykkel levert av Sykkelopplevelser AS er den gjeveste.
Uttrekkspremiene trekkes på startnummer rett etter rittet.

Arrangementet er gratis for alle barn!


Smittevern

Som arrangør har vi fokus på smittevern, og det blir derfor noe mer begrensninger bla ifbm utvalg i kiosk etc. 

Det er viktig at alle følger kommunale og regionale smittevernregler.
Er du syk, hold deg hjemme!

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak/id2826828/ 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/?term=&h=1Barnas Østmarkritt 2021 - 15.august

Postet av Lørenskog Cykleklubb den 31. Jul 2021

Søndag 15.august kl 11.00 braker det løs igjen!

Det ble dessverre en koronapause for oss i 2020, og vi har av samme årsak flyttet dato til etter sommeren på årets arrangement.

Tradisjonen tro arrangerer Lørenskog CK Barnas Østmarkritt i Rådhusparken i Lørenskog.

Rittet er veldig populært blant barna, og passer for de i alderen opp til 10 år.

Alle med trehjulsykkel, sparkesykkel eller vanlig sykkel er hjertelig velkomne.
Eneste kriterie for å få delta er å stille med hjelm....og godt humør!

Det kjøres to alternative lengder på rittet, på henholdsvis ca 1 og 3,5 km.

Påmelding kan gjøres helt frem til rittstart, men kan gjøres alt nå ved å trykke her!

Det er flotte uttrekkspremier, hvor en sykkel levert av Sykkelopplevelser AS er den gjeveste.
Uttrekkspremiene trekkes på startnummer rett etter rittet.

Arrangementet er gratis for alle barn!


Smittevern

Som arrangør har vi fokus på smittevern, og det blir derfor noe mer begrensninger bla ifbm utvalg i kiosk etc. 

Det er viktig at alle følger kommunale og regionale smittevernregler.
Er du syk, hold deg hjemme!Medlemskap og lisens

Postet av Lørenskog Cykleklubb den 9. Mai 2021

Det er dessverre mange som har valgt å ikke betale kontingenten og som ikke har løst lisens pga få eller ingen ritt.

Dette går ut over både klubb og forbund i form av tapte inntekter, som igjen vil resultere i et dårligere tilbud eller økte kostnader for medlemmene.

De som velger å ikke betale kontingenten kan heller ikke dra nytte av klubbens fordeler.
Dette gjelder alt fra deltakelse på spinning til rabatter hos Sykkelopplevelser.

Hva gjelder å løse lisens, er det forståelig i forhold til at det kanskje ikke er ritt å delta på.
Lisensen gir deg imidlertid flere fordeler i tillegg til at dette er forbundets viktigste inntektskilde.

Har du gyldig helårslisens, er du forsikret på både ritt og trening.
Les mer om dette her: https://sykling.no/lisens/lisens-fordeler/

Oppfordrer med dette alle som fortsatt ikke har betalt kontingenten og/eller løst lisens, om å gjøre begge deler.Klubbtøy - åpen portal

Postet av Lørenskog Cykleklubb den 27. Apr 2021

Nå er det mulig å bestille klubbtøy igjen! 

Portalen er åpen til 3 mai.
Tøyet som bestilles nå leveres i slutten av juni til Sykkelopplevelser. 

Link til portal : https://www.bioracer.no/no/mybioracer/?r=ozSRHmQ20t


1 Kommentar

Årsmøte 2020

Postet av Lørenskog Cykleklubb den 20. Apr 2021

Årsmøte 2020 blir digitalt som sist, men denne gangen på Teams og ikke som e-post møte.

Saksdokumenter er ikke ferdigstilte pdd.
Disse vil publiseres så fort de er klare.

Selve innkallingen sendes i form av en link til alle medlemmer, samt at den publisert på LCK.no og andre relevante kanaler.

Dato for møtet er satt til 12.mai.

Innkalling til ordinært årsmøte 2020.pdf

Foreløpig saksliste (vil oppdateres):
Saksliste 2020.pdf

Resterende dokumenter og oppdatert saksliste legges på https://www.lck.no/p/20375/arsmoterTrening fremover

Postet av Lørenskog Cykleklubb den 10. Apr 2021

Generell info

Da det i dag er besluttet å opprettholde tiltaksnivå A i Lørenskog, vil det fortsatt kun være tillatt å arrangere trening for barn og ungdom.

Ingen kan eller skal på vegne av klubben kalle inn til fellesøkter før dette endres.Vi håper selvfølgelig dette endrer seg raskt, men smittetrykket i kommunen er den førende faktoren.

Barne- og ungdomsgruppen

Når det gjelder barne- og ungdomsgruppen har vi anledning til å trene i grupper på inntil 10 stk, med trenere og utøvere bosatt i samme kommune. 

Dvs at trening på Sørlihavna er forbeholdt de som bor i Lørenskog, da det ikke er tillatt å trene på tvers av kommunegrensene.

Vi har i tillegg trenere og utøvere som bor i Rælingen, og har derfor også mulighet for å gjennomføre treninger i Rælingen for denne gruppen.

Beklageligvis er det en gjeng med adresse i Oslo, Lillestrøm og Enebakk som dessverre faller utenfor inntil videre. Disse vil imidlertid bli tatt med så fort det åpnes for det i enten Lørenskog (fortrinnsvis) eller Rælingen.

Det er splitett opp i nye grupper på Spond hvor medlemmene er inndelt i grupper ut fra hjemstedskommune. Utøvere fra Lørenskog og Rælingen har derfor fått innkallelser til trening i uke 15.
Vi starter offisielt opp torsdag 15.april kl 18.00.

Alle må sørge for å være litt tidligere ute, slik at vi får registrert oppmøte etc.
Evt nye bes ta kontakt med en av trenerne ved ankomst, slik at disse kan tas med i korrekt gruppe, få nødvendig info, og ikke minst registreres for oppmøte.
Klubbtøy - åpen portal og ny leverandør

Postet av Lørenskog Cykleklubb den 17. Feb 2021

Nettbutikken for klubbtøy er åpnet, vi har valgt og bytte leverandør til Bioracer i år derfor er det nå hengt ut klesprøver / størrelse prøver hos Sykkelopplevelser.
Størrelsene er litt forskjellige fra Kallas sine, så vi anbefaler at du tar turen innom og prøver.

Designet er endret litt, men ikke mer enn at det gamle kan brukes en stund til.
Vi har stor tro på at du som medlem kommer til å bli fornøyd med de nye klærne, dette er kvalitetsklær både glidelåser, sømmer og padding i buksene.

Sykkeloplevelser kommer til å ha tilgjengelig tilbehør for salg, som sko trekk, løse armer og ben og hansker osv.

Link til nettbutikken: https://www.bioracer.no/no/mybioracer/?r=ozSRHmQ20t
LCK’s konkurranse på ulike Strava-segmenter sesongen 2020

Postet av Lørenskog Cykleklubb den 8. Feb 2021

Grunnet pandemien laserte styret i mai 2020 en konkurranse på ulike strava-segmenter for landevei. Tanken med dette var å skape motivasjon og mål med syklingen i en tung tid hvor fellestrening ikke var mulig. 

Det tok ikke lang tid før tilbudet ble kraftig utbedret med segmenter også innen sti og grus! 

Øystein Gulliksen gjorde en fantastisk jobb og fikk lagt alt inn i på en imponerende nettside som fortsatt er tilgjengelig her: https://www.gulliksen.org/stravalck/..

Se hele resultatlisten her Oppsummering LCKs Strava-segmenter 2020.pdf

Tilbud om utlån av rulle til medlemmer

Postet av Lørenskog Cykleklubb den 8. Feb 2021

Har du lyst til å prøve e-sykling / rulle?

Veldig mange har allerede lang erfaring med VR ruller og e-sykling på feks Zwitf, men det er også mange som kunne tenkt seg å teste dette før de gjør en såpass stor investering som det er å kjøpe inn en elektronisk rulle. 


Klubben har derfor kjøpt inn 3 stk Salaris H3 ruller som medlemmene kan låne for å prøve e-sykling.

Rullene er plassert hos Sykkelopplevelser og hentes og leveres der. 
Rullene lånes ut i inntilmnd., og de lånes ut med 10 eller 11 delt kassett. 


Kostnad for lån av rulle?

Det er ingen kostnad for LCK medlemmer å benytte seg av tilbudet.

Ved lå av en rulle signerer du på et lånedokument, og forplikter deg til å levere den tilbake i samme stand senest en mnd etter lån. Oversittes denne fristen vil det påløpe kostnader.


Hurtigstartguide 

Harstad sykkelklubb har laget en hurtigstartguide for disse rullene som er lurt å se på før du setter den oppHer finner du guiden: https://ibdata.no/h3 

 

Det kan også være lurt å titte på Shane Millers video på YouTube. 

 

 

Bilde 6: Shane Miller – GPlama: SARIS H3 Smart TrainerDetails // Unboxing // Ride Review: