Oppmykning av koronaregler for norsk idrett fra 7. mai

Postet av Lørenskog Cykleklubb den 30. Apr 2020

Følgende er publisert i dag. 

(Vi har pt ikke fått noen justerte retningslinjer fra NCF, men vil så fort dette foreligger komme med nye retningslinjer for organisert trening for klubben.)


- Det er gledelig å kunne meddele at norsk idrett får en oppmykning av koronareglene fra og med 7. mai. Da vil inntil 50 mennesker kunne være i aktivitet sammen dersom de holder én meters avstand, sier idrettspresident Berit Kjøll.


Reglene for hvor mange som kan trene sammen blir endret fra og med torsdag 7. mai. Inntil nå har det kun vært lov å være grupper på fem personer sammen, og et krav om at alle holder to meters avstand.


Om én uke er det derimot lov til å være 50 mennesker på trening eller et idrettsarrangement. Det nye kravet er at de må holde minst én meters avstand, men gjerne mer hvis mulig. De nye kravene gjelder både utendørs og innendørs. Samme dag, som oppmykningen trer i kraft, vil helsemyndighetene gi ytterligere informasjon hva gjelder nærkontakt mellom mennesker.   


- Dette betyr i praksis at veldig mye av norsk idrett kan åpne opp igjen i trygge og kontrollerte former. Vi er svært glade for at vår konstruktive dialog med helsemyndighetene har ført frem, og at vi nå ser et lys i enden av tunnellen, sier Berit Kjøll.

 

I intervju med VG bekrefter kulturminister Abid Raja at mynighetene åpner opp for konkurranseidrett fra og med 7. mai så lenge bestemmelsene om èn meters avstand og inntil 50 mennesker på arrangementet overholdes.  


Fra 50 til 200 

Helsemyndighetene vurderer også å øke fra 50 til 200 mennesker fra og med 15. juni. Det som blir avgjørende for om dette blir mulig er utviklingen av antall koronasmittede i Norge i tiden fremover.


Dersom helsemyndighetene fortsatt har kontroll på smittespredningen vil det forhåpentligvis være mulig å gjennomføre for eksempel toppfotball fra og med 15. juni.


0 Kommentar

Siste nytt fra NCF ang trening

Postet av Lørenskog Cykleklubb den 22. Apr 2020

Aktiviteter med god smittekontroll kan gjennomføres

Disse retningslinjer innebærer IKKE GRØNT lys for å gjenoppta normal klubbaktivitet eller å trene på en «normal» måte i grupper. Her må alle handle ansvarlig for at vi skal komme tilbake til en normal hverdag fortest mulig.

 

Fortsatt så skal helsedirektoratets retningslinjer etterleves, men i tillegg så forekommer det forskjeller mellom idrettene da særforbundene er pålagt å ha forskjellige retningslinjer grunnet idrettenes særegenheter. Her anbefaler NCF at man holder mye mer enn 2 meters avstand ved aktivitet med tanke på vår idretts egenart. 

 

Ved planlegging og gjennomføring av aktivitet må det tas hensyn til at det er god plass på stedene der aktivitet avholdes. Det er viktig at retningslinjer for avstand kan etterleves, og det må være ansvarlige på plass for å sørge for at utøvere ikke kommer for tett under samling og gjennomføring av aktivitet.


Her er noen forslag på øvelser/aktiviteter i samsvar med helsedirektoratet sine krav, og NCF sine anbefalinger for å inspirere til aktivitet.

  • Teknikktrening – individuelt eller med stor avstand
  • Tempoøvelser – med stor avstand mellom syklistene (kjappeste starter først)
  • Sprinttrening – progressiv fart – individuelt eller med stor avstand
  • BMX trening på bane – med stor avstand mellom grupper og ryttere

OBS! ALLE ØVELSER SKAL GJENNOMFORES MED STOR AVSTAND MELLOM UTØVERNE


Vi anbefaler at man også har økt fokus på restitusjonstiltak for å styrke immunforsvaret. Noen eksempler:

  • Dusje så fort som mulig etter trening
  • Ha et sunt kosthold, spis innen 30 min etter avsluttet trening
  • Vaske treningstøy hver dag
  • Tilstrekkelig med søvn
  • Generelt god hygiene

0 Kommentar

Fellestreninger eller egentrening i påsken...?

Postet av Lørenskog Cykleklubb den 6. Apr 2020

Det er fortsatt stor usikkerhet rundt når det slippes opp for mulighet til å arrangere organiserte treninger etc.

Pdd er det også litt forskjellige tolkninger av reglene / anbefalingene.
Med bakgrunn i NCFs anbefalinger som dere kan lese mer om i teksten under, og da spesielt tredje avsnitt (uthevet og understreket), opprettholder klubben oppfordringen om å terne mest mulig alene.


Tekst hentet fra NCF;

Helsedirektoratet kom 1. april med ny veileder generelt for idretten, som sier at det kan tilrettelegges for og utøves idrettsaktivitet i mindre grupper for inntil fem personer. Her må man holde en avstand på minimum to meter mellom deltakerne. Det er dog en forutsetning for all aktivitet at generelle anbefalinger for forebygging av smitte overholdes. Det er med andre ord ikke adgang til å organisere idrettsaktiviteter hvor det vil være vanskelig å overholde krav om forsvarlig avstand under trening, eller kravet om å hindre spredning av coronaviruset. Dette er begrunnet i smittevernloven.

NCF anmoder alle om å fortsette med mye aktivitet og komme seg ut på sykkelen, men husk at det viktigste for å komme så fort som mulig tilbake til normaltilstand, er bekjempelse av viruset.

Å sykle etter hverandre innebærer en stor fare for dråpesmitte, via svett, snørr og luft (om man nyser eller hoster) fra den som sykler foran til den som sykler bak. Ved en hastighet på 35 km/h så tar det kun 0,2 sek for syklisten bak, å komme til samme sted som den foran befant seg på. 

NCF anbefaler fortsatt på det sterkeste at all trening ute ikke skjer i grupper, kun alene.

Særforbundenes retningslinjer for egen idrett skal gjelde i de tilfeller der restriksjonene er strengere enn de fellesidrettslige anbefalingene fra NIF.

NB! NCFs anbefalinger gjelder inntil videre, og husk at status for lovverk og anbefalinger om covid-19 kan endre seg raskt. Eldre nyhetssaker bør derfor ikke brukes som kilde til lovverk eller helsefaglige anbefalinger.

Vi oppfordrer videre alle til å følge med på NIF sine sider om temaet og  informasjon og konkrete råd om coronaviruset fra Folkehelseinstituttet.


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline