Slipper tohjulingene til i Marka – men nåde den som sykler i skisporet

Postet av Lørenskog Cykleklubb den 24. Nov 2018

De har vært uglesett, utskjelt og utsatt for sabotasje. Men nå vil Oslo kommune gi terrengsyklistene mer boltreplass i Marka. 

FOTO: Olav OlsenAre Siland og medlemmer i Norsk organisasjon for terrengsykling har steinsatt og laget klopper for å begrense gjørmespor og slitasje i deler av stinettverket «Trulsen» i Østmarka. Tiltaket er blitt såpass vellykket at kommunen nå ønsker å tilrettelegge mer for syklistene. 


Skisesongen står for døren. Og selv om Marka-vinteren sikkert drøyer til langt ut på nyåret, er én ting sikkert: 

Når snøen pakkes i rette skispor innover Oslo-marka, blusser de klassiske konfliktene mellom skiløpere, gående og syklende opp. 

Men i løpet av vinteren skal Oslo-politikerne vedta nye regler for bruk og ferdsel i Oslos skoger. Kommunen håper tydelige kjøreregler skal dempe konfliktene om løyper, veier og stier i Oslomarka:

 • I forslaget til retningslinjer slås det nå fast at sykling er tillatt på både stier og grusveier. Bymiljøetaten åpner for å tilrettelegge mer for terrengsykkel. 
 • De nye retningslinjene presiserer at syklister må vise ekstra hensyn til gående.
 • Det er ikke kun de med ski på bena som får bruke skiløypene. Men det er forbudt å gå til fots, ri eller sykle i de preparerte sporene. 
 • Elsykkelens plass i Marka har det vært forvirring om. Oslo kommune vil tillate elsykkel på veier, men ikke på stier. 
Byrådet lager verneprogram og «reparerer» Oslo-skogen: – Vil gjøre Marka villere

Vil avgi terreng til sykkel

Den nye skogplanen gir også signaler om at omstridte terrengsyklister skal få mer boltreplass i Marka. 

– Vi ønsker at flest mulig skal bruke Marka og ser at tilretteleggingen gjennom sykkelbanen «Pionéren» i Østmarka er blitt et attraktivt tilbud for terrengsyklister. Dette gir mindre sykling og slitasje på andre stier i området, sier Trond Enkerud, seksjonssjef i Bymiljøetaten. 

Enkerud har ledet forarbeidet til deler av Oslos nye retningslinjer for kommuneskogen. I byrådssaken foreslås det å tilrettelegge for terrengsykling i kraftlinjetraseer.

– Vi foreslår å lage noen stier som er attraktive for syklistene. Strekningene under høyspentkabler oppfattes av mange som lite attraktive friluftsområder. Vi har blant annet foreslått at Holslinjen i Nordmarka kan brukes til egnede stier for terrengsykling.


FAKTA: NYE REGLER FOR FERDSEL I MARKA

Elsker sykkeltur i skiløypene: Det finnes folk som hater sånne som meg.

– Vil rydde konflikter av vei og sti

– Jeg sykler, men jeg er ikke idiot, sier Are Siland. 

Med to tykke og overdimensjonerte dekk ruller han bortover blåstien langs en av Østmarkas bergrygger. 

Lederen i Oslo-avdelingen av Norsk organisasjon for terrengsykling (NOTS) er ikke glad i forbud og pekefingre, men mener klarere ferdselsregler kan rydde konflikter av veien – og skogsstiene. 

– Det er når noe er utydelig, at usikkerhet og problemer oppstår. Terrengsykling om vinteren blir en stadig mer populær aktivitet, og vi mener det bør tilrettelegges bedre, for eksempel ved at det kjøres opp separate spor for syklister. 

Ballongdekk på snøen: – Sykling i skisporet er en egoistisk handling, mener Skiforeningens løypesjef.

Plages av sykkelfiendtlig troll 

Det er kun noen tiår siden terrengsyklene dukket opp utenfor asfalt og allfarvei. Fortsatt kjemper Siland og stisyklistene mot det de kaller «Østmarkatrollet», en eller flere enkeltpersoner som i skjul motarbeider og saboterer for sykkelbrukere i Marka. 

Stinettet i Østmarka er blitt utsatt for hærverk, og jevnlig oppdager NOTS-medlemmer steiner og stokker som lager farligheter i stiene. 

– Det er bare trist at det finnes folk som oppfører seg sånn. Det som bekymrer meg, er at rundt 100 barn sykler jevnlig i dette området. Derfor registrerer vi alt vi finner, sier Siland. 


FAKTA: DETTE SIER SKOGPLANEN OM ULIKE BRUKERGRUPPER 

 • Sykling er tillatt på stier og grusveier. Elsykler tillates på veier, men ikke på stier. 
 • Det er ikke tillatt å gå til fots, ri eller sykle i de preparerte sporene i skiløyper.
 • Det er tillatt å ri på sti og vei i kommunens skogeiendommer i Oslo kommune, men det er ikke tillatt å ri utenom sti og vei. 
 • Ulike brukergrupper må ta hensyn til hverandre. Det er spesielt viktig at syklister og ridende viser hensyn når de møter gående, og at syklister og ridende er hensynsfulle overfor hverandre. Syklister oppfordres til å følge sykkelvettreglene

Kilde: Byrådssak 211/18: Mål og retningslinjer for forvaltning og drift av Oslo kommunes skoger 2018–2027


Nå er de innarbeidet i kommunens regler: Her sykkelvettreglene for Marka

– Syklister og ridende må ta ekstra hensyn

Østmarkas Venner har vært blant de mest kritiske, særlig til terrengsykkelritt i Marka.

Styreleder Helga Gunnarsdóttir er glad for at kommunens nye retningslinjer vektlegger aktsomhet, og at brukere ikke skal skade miljøet. 

– Det er bra at byrådet går opp en grensegang for ferdsel. Reglene innledes med fire korte punkter som alle bør kunne forstå og etterleve. Det går nå tydelig frem at syklister og ridende må ta ekstra hensyn, sier Gunnarsdóttir.

– Hva mener dere om å tilrettelegge mer for sykkel?

– Egne traseer for terrengsyklistene har gjort at det blir noe mindre slitasje på andre stier. Vi er mer kritiske til sykkelrittene. Det er blitt strammet inn, men fortsatt tillates det store arrangementer. Problemet rundt sykling handler om slitasje, fart og holdninger. Flere av dem som er opptatt av fart og trening, tar ikke nok hensyn.


FAKTA: DETTE SIER SKOGPLANEN OM STIER, SKILØYPER OG ARRANGEMENTER I MARKA

Stier/veier:

 • For å få flere til å bruke Marka er det et mål å etablere noen nye helårstraseer (vinterbrøytede grusveier), spesielt i tilknytning til innfallsporter.
 • På mye brukte stier kan det tillates gangbaner over myr og våte partier, og broer over bekker. 
 • På stier med mye ferdsel og store slitasjeskader kan det vurderes tiltak som steinsetting. 

Skiløyper:

 • Det er ikke tillatt å gå til fots, ri eller sykle i de preparerte sporene i skiløyper.
 • Maskinpreparerte skiløyper bør ryddes så bredt at snø kommer ned i løypa. 
 • Byrådet ønsker ikke å sette et bastant må for standard ryddebredde på preparerte skiløyper.

Kraftlinjer:

 • Totalrydding av skogen i kraftlinjebeltet skal unngås. 
 • Det åpnes for å etablere terrengsykkeltraseer under høyspentledninger. 

Arrangementer:

 • Byrådet er positivt til arrangementer så lenge de i liten grad forringer natur og menneskers naturopplevelse.
 • Det gis ikke tillatelse til politiske møter/arrangementer eller stands.
 • Det er ikke lov å bruke høyttaler på arrangementer i kommuneskogene uten spesifikk tillatelse. 

Servering/utfartssteder:

 • Kan vurdere nye serveringssteder i Marka og utvidet åpningstid på kommunens sportsstuer.
 • Det skal arbeides for å bedre toalettforholdene i Marka.
 • På utfartsparkeringsplassene skal det reserveres plasser til forflytningshemmede. Det skal komme flere ladestasjoner for elbiler.
 • Forbud mot kjøring på kommunale skogsveier i helger og på helligdager mellom kl. 10 og 17.

Kilde: Byrådssak 211/18: Mål og retningslinjer for forvaltning og drift av Oslo kommunes skoger 2018–2027


Våpenhvile i skiløypene?

Hver bidige vinter rapporteres det om tumulter når brukere uten ski på bena beveger seg i de preparerte skiløypene. 

Hundeluftere til fots opplever at skiløpere slår etter hunder med stavene. Også syklister opplever ubehageligheter når det sykles til høyre for skisporene, opplyser NOTS. 

Nå formulerer kommunen reglene slik: 

«Det er ikke tillatt å gå til fots, ri eller sykle i de preparerte sporene i skiløyper.»

– Betyr dette at det er lov å gå ved siden av sporene, miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG)?

– Ja, det er lov å gå ved siden av skisporene, men ikke midt i løypa. En del steder blir det brøytet egne turveier for fotgjengere, svarer Berg.

Skiforeningen, som kjører opp løypenettet utenfor kommuneskogen i Marka, har ikke konkludert om hva de mener om de nye reglene, men fagansvarlig Lisa Näsholm skriver:

– Skiforeningen preparerer skiløyper for skiløpere. Vi kan ikke forby folk å gå, sykle og ri i skiløypene, men vi kan anmode dem om å velge andre traseer.Skivebremser på landevei og BMX

Postet av Lørenskog Cykleklubb den 27. Jun 2018

I dag fattet Forbundsstyret et vedtak på at skivebremser kan tillates i Norge, for landevei og BMX. Les vedlagte skriv for detaljer om vedtaket og regelen.

Informasjon blir lagt ut på nettsiden www.sykling.no og sosiale medier i løpet av kort tid.

Skivebremser sak 27.06.18.pdfKlopping på Ekerud

Postet av Lørenskog Cykleklubb den 11. Jun 2018

Alle mann i arbeid på den største kloppen. Selv om ikke alle kan skru planker, er det mye annet som trengs

Jeg har en stund tenkt at det med ikke så mye arbeid kunne bli betydelig mere flyt på de mest brukte stiene på Ekerud, som er min "bakgård" og at man også kunne sy sammen flere nye stirunder som egner seg for trening for både store og små. 

Etter å ha deltatt på NOTS-dugnad på Skullerud og plukket opp noen tips der, bestemte jeg meg for å dra i gang et lite kloppe-prosjekt.
Jeg identifiserte 4 steder hvor det enten var evige gjørmehull eller bekker som enten manglet bro eller hadde gamle og råtne konstruksjoner som var på grensen til farlige i vått vær. 

En viktig ting med slike konstruksjoner er å få tillatelse fra alle involverte og dette er en prosess som tok overraskende lang tid.
Grunneier OBOS svarte relativt raskt og positivt, mens Lørenskog kommune brukte flere måneder på å ikke svare, før jeg begynte å ringe. 

Og så kom vinteren som alle vet var lang og ekstremt snørik.
Jeg startet på prosessen selv og kjøpte inn materialer og kappet terrassebord til topplaget på forhånd. 

Bæring av bjelker ut i skogen er tildels tungt arbeid

Det mest tidkrevende og slitsomme delen av arbeidet er faktisk å bære materialer ut i skogen.
Alle disse kloppene var under en kilometer fra Ekerud-parkeringen, men det krever en del turer og tildels tunge turer. 

En facebook-posting på stigruppa rekrutterte svært kjapt en dugnadsgjeng på 6 personer og vi smalt opp 4 klopper på under 3 timer en kveld - svært effektivt.
Da var mesteparten båret ut fra før av. 

Totalt tidsbruk for hele prosjektet var kanskje 10-12 timer, 3 på konstruksjon, 3-4 på bæring og kapping og resten på skriving av søknader og telefoner og masing på kommune og grunneier. 

Og LCK dekker generøst utgiftene til materialer! 

Jeg tror vi har fått stier som tåler mere trafikk på Ekerud og gir bedre flyt på mange ruter.
Mitt langsiktige mål er å spre trafikken på enda flere (fine) stier, og tenker å kjøre en guiding med stigruppa senere på sommeren. 

Og vi lærte mye underveis!

* Det er alltid kjekt å ha en fagmann (snekker) med, som har gode innspill til oss kontorrotter.
* Dag trenger lesebriller ;-)
* Steiner ved overgangene og under kloppene gir prikken over i'en, stødigere klopper og lengre holdbarhet på materialer
* Batteridrevet sirkelsag er meget nyttig på en sånn jobb
* Om man beregner nøyaktig mengde materialer, har man lite å gå på ved justeringer i konstruksjonen. Vær litt raus. 

Se også NOTS stibyggerhåndbok på http://www.nots.no/vart-arbeid/stibyggerhandboka/

Knut Haugen

Før og etter-bilde av den ene bekkekryssingen


LCK lanserer nye websider

Postet av Lørenskog Cykleklubb den 3. Apr 2016

Da har vi lansert nye hjemmesider.

For besøkende vil det nok ikke oppleves som de helt store endringene, med unntak av at litt endring i menyene.

Da vår tidligere web administrator har gitt seg, har vi lett etter en ny løsning for å sikre fremtiden for LCK.no. Til tross for at mange forholder seg til sosiale medier som Facebook, er det viktig for klubben å opprettholde en informativ hjemmeside.

Det er for eksempel mange som vurderer å bytte klubb eller melde seg inn i en klubb for første gang, som søker info via klubbens nettsider.

Er det noe dere savner på sidene, er det bare å sende noen ord til undertegnede.
Kan ikke love at alle ønsker kan innfris, men det meste lar seg gjøre.Sportsdugnad

Postet av Lørenskog Cykleklubb den 2. Apr 2016

Lørenskog Cykleklubb har sammen med Sportmedia utviklet et produkt som skal hjelpe klubben med dugnadspenger. Dugnaden går ut på å selge / kjøpe et abonnement av bladet Sykkelmagasinet.

Sykkelmagasinet er skrevet av sykkelelskere og er for syklister.

Her er en mulighet for å kunne gi en god støtte til klubben, med bonus om interessant og spennende lesing om sykkel og sykkelsport.

Et salg av abonnement på Sykkelmagasinet gir klubben kr 240,-

Salgsbrev_Lørenskog cykleklubb.pdf
Levert av IdrettenOnline